Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dotycząca art. 13 RODO przy rekrutacji dzieci do Specjalnego Przedszkola Terapeutycznego Odkrywcy Talentów i świadczeniu usług przez placówkę  Żyrardów, ul. Wasilewskiego 9

 1. Administratorem podanych danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Społeczne ŚMA non profit sp. z o.o., Żyrardów, ul. Wasilewskiego 9, e –mail: biuro@przedszkolezyrardow.pl
 2. Celem przetwarzania danych jest: rekrutacja dzieci do Specjalnego Przedszkola Terapeutycznego Odkrywcy Talentów i świadczeniu usług przez placówkę tę placówkę pod adresem Żyrardów, ul. Wasilewskiego 9
 3. Podstawa prawna przetwarzania: art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (tj. Dz. U. 2021.1082)
 4. Zebrane dane będą przechowywane przez okres 6 lat i nie będą przekazywane
  do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Zebrane dane będą przetwarzane wyłącznie przez podmioty do tego celu uprawnione (księgowość, podmioty wypłacające dofinansowanie).
 6. Zebrane dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowane nie będą profilowane.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani,
  iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne jednak  konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji oraz świadczenia usług przez żłobek.