Rekrutacja

Specjalne Przedszkole Terapeutyczne w Żyrardowie dla wyjątkowych dzieci.

Dołącz teraz – wypełnij formularz rekrutacyjny.

Czesne w placówce wynosi 0 zł.

Warunki rekrutacji – należy złożyć wniosek zgłoszeniowy wraz z kserokopią orzeczenia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub orzeczenia o niepełnosprawności.

O przyjęciu do placówki decyduje kolejność oraz kompletność zgłoszeń (za kompletny wniosek uznaje się wniosek z dostarczonymi skanami orzeczeń zadeklarowanych w poniższym formularzu). WAŻNE! Orzeczenia są wymagane do pomyślnego przejścia procesu rekrutacji.

Formularz Rekrutacyjny

Proszę zaznaczyć pole / pola które Państwa dotyczą.

Zobowiązanie

Wybierz odpowiednie pole

Wybierz odpowiednie pole

Wybierz odpowiednie pole

Proszę wybrać adekwatnie do obecnego stanu zatrudnienia

Proszę zaznaczyć jedną lub więcej jeśli aplikuje

Regulamin rekrutacji

Polityka prywatności i RODO

Oświadczenie osoby składającej wniosek rekrutacyjny

* Ważne! Jako załącznik do powyższego formularza w celu rozpoczęcia procesu rekrutacji wymagamy przesłania skanów orzeczenia na adres email lub dostarczenie ich osobiście do sekretariatu placówki. biuro@przedszkolezyrardow.pl