ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM DZIECIĘCYM – ŻYRARDÓW

Zajęcia z psychologiem dziecięcym pozwalają  na precyzyjne rozpoznanie możliwości rozwojowych dziecka i podejmowanie możliwie wcześnie działań korygujących. Psycholog obserwuje dzieci, prowadzi konsultacje z nauczycielami, pomaga w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych, emocjonalnych i społecznych, prowadzi badania psychologiczne na życzenie rodziców bądź na wniosek nauczycieli, diagnozuje sytuacje wychowawcze w celu wspierania rozwoju dziecka, prowadzi indywidualne konsultacje psychologiczne