WWR – WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU – ŻYRARDÓW

Wczesne wspomaganie rozwoju jest formą pomocy dzieciom, których rozwój przebiega nieprawidłowo ze względu na wykrytą niepełnosprawność. Zajęcia wczesnego wspomagania prowadzą specjaliści, terapeuci posiadający merytoryczne i praktyczne, odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka ( logopeda,  pedagog specjalny, terapeuta SI, psycholog) którzy tworzą zespół wczesnego wspomagania. Zespołowy model pracy polega na współpracy wszystkich specjalistów przez cały czas trwania terapii, wspólnym tworzeniu i modyfikowaniu programu terapii. Pozwala to na zapewnienie dziecku i jego rodzinie systematycznej i zintegrowanej pomocy.