ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE – ŻYRARDÓW

Zajęcia socjoterapeutyczne są zalecane osobom z niepełnosprawnością, zarówno fizyczną, jak i psychiczną (niepełnosprawnością intelektualną: inaczej oligofrenia). Ich celem jest niwelowanie trudności emocjonalnych oraz problemów w funkcjonowaniu społecznym. Zajęcia mogą pomóc dzieciom nieśmiałym, zalęknionym, borykającym się z fobią przedszkolną, społeczną. Zajęcia socjoterapeutyczne sprawdzają się dla dzieci przejawiających zachowania agresywne czy opozycyjne. Socjoterapia sprawdzi się jako metoda wspierająca pracę z dziećmi autystycznymi, pozwala im na naukę akceptowalnych wzorców zachowań oraz przyswajanie norm.