Oferta

Celem naszej pracy jest wczesna, wieloprofilowa rehabilitacja i reedukacja umożliwiająca maksymalne wykorzystanie potencjału rozwojowego, przygotowująca dziecko od strony umysłowej, emocjonalnej, społecznej i ruchowej do podjęcia dalszej nauki w odpowiedniej szkole i do jak najpełniejszego funkcjonowania w środowisku.

Dobieramy zajęcia do indywidualnych potrzeb dzieci, oferując rodzicom również dodatkowe pakiety zajęć. Urozmaicamy podstawę programowa o autorskie zajęcia: Mały Ogrodnik, Mały Chemik – eksperymentowanie. Uczymy poprzez działanie. Zajęcia te wzbogacają dziecięce umiejętności, kształtują charakter, ujawniają zdolności i predyspozycje, a także rozwijają inteligencję. Odpowiednio dobrane przez nas pomoce dydaktyczne skutecznie wspierają zarówno rozwój najmłodszych, jak i starszych dzieci.

 

Specjalne Przedszkole Terapeutyczne to miejsce zabaw i nauki.
Nasi wychowankowie mają kontakt ze sztuką poprzez oglądanie na terenie przedszkola teatrzyków, wycieczki poza teren przedszkola. Dzieciom zapewniamy kameralne, sprzyjające nauce grupy liczące do 5 dzieci.

W ramach specjalistycznych zajęć grupowych i indywidualnych zapewniamy:

różnorodność metod ,indywidualne plany edukacyjno-terapeutyczne opracowywane przez terapeutów mające na względzie całościowy rozwój dziecka z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy, regularną ewaluację postępów w terapii, dostęp do przestrzeni zielonych, ogród, plac zabaw, możliwość prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu, odpowiednio dobrane pomoce dydaktyczne wspierające rozwój dziecka, ciepłą i sprzyjającą poczuciu bezpieczeństwa atmosferę, a także opieka psychiatry dziecięcego, psychologa dziecięcego, terapii SI, zajęć logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej, Terapii Ruchowej, muzykoterapii, Arteterapii, Metoda Ruchu Rozwijającego w. Sherborne oraz Dogoterapia a także elementy pedagogiki Montessori.

Dodatkowo oferujemy otwartość na propozycje rodziców, gotowość do zmian.