ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE – ŻYRARDÓW

Zajęcia logopedyczne prowadzone w naszym przedszkolu obejmują wczesną diagnozę umiejętności komunikacyjnych każdego dziecka i w razie potrzeby korekcję zaburzeń mowy, a także szeroko rozumianą profilaktykę. Logopeda dostosowuje program terapii do potrzeb oraz możliwości każdego dziecka uczestniczącego w procesie terapeutycznym.