O nas

Przedszkole Żyrardów

Specjalne Przedszkole Terapeutyczne.

Odkrywcy Talentów to wyjątkowe miejsce dla wyjątkowych dzieci.

Placówka zapewnia wieloprofilową, intensywną edukację i rehabilitację dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności. Program edukacyjny jest ściśle dopasowany do wieku rozwojowego, co pozwala osiągnąć jak najlepsze efekty wczesnej edukacji przedszkolnej. Bogata oferta edukacyjna pozwala na osiąganie u dzieci świetnych wyników w terapii zarówno na płaszczyźnie usprawniania jak i edukacyjnej.

Dlaczego Odkrywcy Talentów?

Każde dziecko, absolutnie każde ma ukryte talenty, tylko od okoliczności zewnętrznych, od otoczenia zależy czy zostaną one odkryte i wzmocnione, czy też pozostaną niezauważone. Pewnym standardem schematycznym jest utożsamianie uzdolnień dzieci w oparciu o wyniki osiągane w szkole/przedszkolu. Powszechnie uznaje się, że dziecko, które opanowuje podstawę programową w wyznaczonym czasie jest dzieckiem zdolnym/utalentowanym. Przyjęcie takiego toku myślenia prowadzi do błędnych wniosków, że dzieci, które mają pewne trudności w nauce czy też maja inne tempo edukacyjne nie są utalentowane.

Dzieci z niepełnosprawnościami wymagają wsparcia i przemyślanego planu działania. Planu, który przygotuje je do życia w społeczeństwie oraz wydobędzie ukryte talenty – mocne strony dziecka. Planu, który nie będzie się koncentrował tylko na jego ograniczeniach, ale dostrzeże przede wszystkim mocne strony dziecka i na nich będzie budował jego przyszłość.

Ważne by na dziecko nie patrzeć  jak na opis przypadku w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, ale na człowieka, który ma prawo do rozwoju, a nauczyciele, terapeuci pracujący w naszym przedszkolu stworzą mu do tego odpowiednie warunki.