TERAPIA PEDAGOGICZNA – ŻYRARDÓW

Terapia pedagogiczna to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Ukierunkowana jest ona na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowego rozwoju dziecka jako jednej z przyczyn niepowodzeń przedszkolnych, a później i szkolnych. Terapia pedagogiczna zapobiega w takiej sytuacji negatywnym konsekwencjom opóźnienia rozwojowego, do których należy choćby niechęć do nauki, poznawania świata, obniżenie samooceny i trudności w nawiązywaniu pozytywnych relacji z rówieśnikami.