TUS – TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – ŻYRARDÓW

Trening umiejętności społecznych ma na celu nauczyć dzieci m.in. tego, jak reagować na swoje emocje, jak komunikować się z innymi ludźmi czy jak współpracować w grupie. Jednym z celów treningu umiejętności społecznych jest zamiana niekorzystnych zachowań, przedstawianych przez dziecko na takie, które są bardziej akceptowalne w społeczeństwie, u dzieci z autyzmem dzięki treningowi umiejętności społecznych dochodzić ma do lepszego nawiązywania przez nie kontaktu z innymi ludźmi – podczas terapii zwraca się im uwagę na doświadczane przez innych emocje, ale i pokazuje im istotność kontaktu wzrokowego w sytuacjach międzyludzkich.