TERAPIA BEHAWIORALNA – ŻYRARDÓW

Terapia behawioralna jest podstawową formą terapii edukacyjnej dzieci ze spektrum autyzmu. Behawioralny proces terapeutyczno – edukacyjny polega na kształtowaniu u dziecka jak największej ilości zachowań adaptacyjnych, które rozwiną jego niezależność i umożliwią mu efektywne funkcjonowanie w środowisku. Terapia uczy odpowiednich zachowań poprzez nagradzanie tych, które są „prawidłowe” (akceptowalne społecznie), a pomijanie tych nieakceptowalnych. Dzięki temu, że podejście behawioralne nie stosuje kar, a jedynie zaznacza nieprawidłowość pewnych zachowań poprzez brak nagrody.